عکس با قدیمی ترین دف ایران

عکس با قدیمی ترین دف ایران با قدمت 130 سال